Ogłoszenia Duszpasterskie:Ogłoszenia Duszpasterskie:

odłoszenia duszpasterskie na nowej stronie

 

www.horyniec.franciszkanie.pl